Новодністровський відділ ГУПФ України в Чернівецькій області інформує

Пенсійне забезпечення державних службовців в умовах реформування пенсійної системи

З 11.10.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148–VІІІ від 03.10.2017.

Вказаним Законом змінено умови щодо пенсійного забезпечення окремих категорій громадян, які працюють або працювали на посадах, які за раніше діючим законодавством давали право на спеціальне пенсійне забезпечення за окремими законами. До таких осіб належать, зокрема, науковці, посадові особи органів місцевого самоврядування, журналісти, яким, враховуючи законодавчі зміни, пенсійне забезпечення в подальшому надаватиметься на умовах Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Разом з тим, зміни в пенсійному забезпеченні з жовтня 2017 року не стосуються призначення пенсій державним службовцям в рамках дії Закону України «Про державну службу» №889–VІІІ від 10.12.2015.

Відтак, право на призначення пенсії державного службовця відповідно до цього Закону зберігається за особами, які:

– станом на 01.05.2016 займали посади державної служби та набули на цю дату необхідний стаж державної служби не менше 10 років на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу» № 3723 –ХІІ від 16.12.1993 та актами Кабінету Міністрів України;

– станом на 01.05.2016 не працювали на посаді державної служби та набули на цю дату не менше 20 років на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу» № 3723 –ХІІ від 16.12.1993 та актами Кабінету Міністрів України;

– досягли встановленого пенсійного віку за цим Законом;

– мають необхідний страховий стаж відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на дату призначення такого виду пенсії: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років;

– раніше не отримували пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ.

Звертаємо увагу, що у випадку, якщо особа, якій призначено пенсію на умовах Закону України «Про державну службу», продовжує працювати на посадах державної служби, з 1 жовтня 2017 року у період роботи пенсія такій особі виплачуватиметься у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється в повному обсязі. Зазначені обмеження щодо виплати пенсії не застосовуються до осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким пенсія виплачується в призначеному розмірі незалежно від факту роботи і займаної посади.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ

Продовжується  передплата на газету “Пенсійний кур’єр”. У виданні публікуються роз’яснення спеціалістів щодо права на пенсійні виплати, визначення їх розмірів, порядку проведення перерахунків та подальшого осучаснення пенсій.

Також в газеті висвітлюються важливі суспільно-політичні новини, цікаві факти з історії України, кулінарні рецепти, корисні поради та програма телепередач. Газета виходить раз на тиждень українською та російською мовами.

Вартість передплати на на місяць – 15 гривень разом з доставкою.

Передплату можна оформити у будь-якому відділенні поштового зв’язку, вказавши передплатний індекс для видання українською мовою – 06840,   російською – 06842.

Що робити за нестачі страхового стажу?

Особи, які незабаром досягнуть пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для набуття права на пенсійне забезпечення, можуть поповнити його  нестачу такими способами:

–  працевлаштувавшись на роботу, якщо тривалість часу до настання пенсійного віку дозволяє набути потрібну кількість стажу (адже роботодавці повинні забезпечувати оплату праці в сумі, не меншій за встановлену законодавством мінімальну заробітну плату, і право кожного робітника вимагати дотримання цих норм);

– шляхом укладення в органах державної фіскальної служби договору про добровільну участь в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, здійснивши одноразову сплату за минулі періоди, в які не підлягали такому страхуванню, або забезпечивши таку участь в поточному часі;

–  завдяки підтвердженню «іноземного» стажу, за умови набуття його в країнах, з якими Україна уклала договори в галузі соціального забезпечення, – з огляду на те, що чимало українців працювали або продовжують працювати за кордоном (зокрема, в Іспанії, Португалії, Чехії, Словаччині, Польщі, Болгарії, країнах Прибалтики).

В період по 31 грудня цього року право на пенсію ще можуть реалізувати чоловіки після досягнення ними 60-річного віку та жінки після виповнення 58 років (які народилися, зокрема, в період по 30 вересня 1959 року) за наявності у них не менше 15 років страхового стажу. А вже у 2018 році необхідний стаж, який забезпечуватиме право виходу на пенсію, становитиме не менше 25 років і в подальшому (до 2028 року) збільшуватиметься щороку на рік.

При цьому важливо знати, що громадянам, які з тих чи інших причин не набули достатнього страхового стажу для виходу на пенсію на дату досягнення ними пенсійного віку, але матимуть не менше 15 років страхового стажу, в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року може бути призначена тимчасова державна соціальна допомога, яка  призначатиметься органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачуватиметься до досягнення віку, з якого особа набуває права на призначення пенсії. При цьому наявність 15-річного страхового стажу надає  право на призначення пенсії після досягнення 65 років.

Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

Для захисту прав найманих працівників області на соціальне та пенсійне забезпечення Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області співпрацює з органами виконавчої влади та соціальним партнерами.

За інформацією, наданою пенсійною службою краю щодо роботодавців, які не дотримуються мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці найманих працівників, з початку року відбулося 168 спільних нарад з соціальними партнерами, на яких заслухано 624 керівників та фізичних осіб-підприємців, котрі мінімізують зарплату найманим працівникам та порушують законодавство про працю.

Крім того, проведено 890 спільних обстежень 89 юридичних та 801 фізичної особи-підприємця щодо дотримання законодавства про працю, в результаті яких виявлено 62 неоформлених працівників. При здійсненні таких обстежень працівникам надаються роз’яснення про те, що тільки офіційна зайнятість гарантує людині її конституційні права на працю та соціальний захист, а роботодавцям наголошується на відповідальності за порушення законодавства про оплату праці.

Від розміру заробітної плати залежить розмір майбутньої пенсійної виплати

У сучасній системі ринкових відносин, ринок праці є однією з найбільших обговорюваних тем, адже найбільшою його проблемою є зайнятість населення та розміри заробітної плати. І це є цілком закономірною тенденцією, так як дані проблеми відносяться не тільки до економічної та політичної сфери, а й до соціальної та сфери трудових відносин.

Згідно Статті 43 Розділу II Конституції України: Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя та отримувати заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Однак окремі роботодавці ігнорують зазначені законодавством норми, не укладаючи трудові договори з працівниками та виплачуючи їм зарплату «в конвертах», або  оформляють їх на мінімальні ставки заробітної плати (Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року – 3200 грн.) для того, щоб зменшити податкове навантаження.

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування 23,2 тис. застрахованих осіб отримують заробітну плату менше мінімального розміру, або 16,5% від усіх застрахованих осіб, та 13,0 тис. осіб (близько 10%) – на рівні 3200 грн. Отримуючи мінімальну заробітну плату, такі застраховані особи, нажаль, не можуть розраховувати на достойні пенсійні виплати в майбутньому, оскільки заробітна плата, яка видається їм «у конверті», не є офіційно задокументованою, на її суму не нараховується єдиний внесок, тому вона не враховується при розрахунку розміру пенсійної виплати.

Насторожує той факт, що 746 керівників господарюючих суб’єктів, які є роботодавцями для близько 4,0 тис. працівників, нараховують собі заробітну плату менше мінімального розміру.

Принагідно в черговий раз нагадуємо роботодавцям та громадянам області про те, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

З метою захисту прав застрахованих осіб на соціальне та майбутнє пенсійне забезпечення Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області проводиться аналіз щомісячної звітності страхувальників на предмет виявлення роботодавців, які не здійснюють доплату до мінімального страхового внеску, у разі нарахування заробітної плати менше мінімального розміру. У листопаді 2017 року до Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області надіслано перелік 638 страхувальників, які нараховуючи більше 2,2 тис. найманим працівникам заробітну плату в розмірі нижчому, ніж законодавчо встановлений мінімум, не нараховували єдиний внесок на суму різниці між мінімальною та фактичною заробітною платою.

Також для здійснення перевірок та вжиття визначених законодавством заходів, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області щомісячно надсилається до Управління Держпраці у Чернівецькій області інформація про роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімального розміру, та за звітністю яких наявні ознаки мінімізації зарплати та зайнятості.

Шановні краяни! Погоджуйтеся лише на легальні заробітки та вимагайте від роботодавця достойної винагороди своєї праці і сплати страхових внесків!

Фінансово-економічне управління Головного

 управління Пенсійного фонду України

в Чернівецькій області

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *